Koostame haljastusprojekte. Kujundusprojekt koostatakse omanikuga tihedas koostöös, et haljasala saaks just selline nagu omanik soovib. Maastikuarhitekti roll on antud protsessis suunata ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Valminud haljastuslahendus peab olema funktsionaalne, kasutajale mugav kasutada ja silmale ilus vaadata. Haljastusprojekti puhul saab eristada kolme peamist etappi.

  •     I etapp: haljasala koha-vaatlus. Maastikuarhitekt tuleb teie juurde, et vaadata üle haljasala olemasolev olukord. Koha-vaatlusel selgitatakse välja, mis on antud ala tugevused ja nõrkused. Jalutuskäigul haljasalal selgitatakse välja, millised on omaniku ootused. Koha-vaatluse lõpus koostatakse lihtne joonis, mille eesmärgiks on jagada haljasala erineva funtsiooniga tsoonideks ja kirjeldab märksõnadega omaniku soove. Sellest saab haljastusprojekti lähteülesanne.


  •  II etapp: Eskiisjoonis. Maastikuarhitekt koostab lähteülesande alusel esialgse kujunduslahenduse. Joonis kajastab üldisemalt, kus miski asub haljasalal. Seejärel vaatab eskiisi üle omanik, kes saab vastavaid märkusi tuua, mis meeldib ja mis mitte.


  •  III etapp: Põhijoonis. Koostatakse haljastusprojekti põhijoonis, mis kajastab kujunduslahendust ja kirjeldab detailselt milliseid taimi ja ehitusmaterjale kasutatakse. Põhijoonist toetab seletuskiri, mis kirjeldab kujunduslahendust ja annab juhised hooldustööde teostamiseks.

Haljasprojekti hind sõltub eelkõige tellija soovidest, kujunduse keerukusest ja haljasala suurusest. Küsi konkreetset hinnapakkumist kodulehel asuvalt vormilt või kirjutage e-mailile paaborprojekt@gmail.com